Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:
Parallel Kft.
1161 Budapest, József u. 18.
Adószám: 10891834-2-42
www.parallel.hu

ÖNÉLETRAJZOK BEKÜLDÉSE ÉS INTERJÚZTATÁSI FOLYAMAT

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és az állásinterjú kérdéseire adott válaszok, ha tartalmazna személyes adatot.

2. Az érintettek köre: Az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő, állásinterjún megjelenő valamennyi személy.

3. Az adatkezelés célja: Állásinterjúval kapcsolatos pozitív, vagy nemleges döntés meghozatala és közlése a megadott elérhetőségek valamelyikén.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatokat Adatkezelő az állás betöltéséig tartja nyilván, azt követően törli azokat, de legkésőbb egy év múlva törli. Ha éven belül új pozició nyílna, akkor Adatkezelő ezzel megkeresheti érintettet. Ha a személyes adatokat az érintett az előbb említett időpontot megelőzően kéri törölni, úgy az Adatkezelő annak eleget tesz.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő kezelheti, a vonatkozó alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
a) Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
b) Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
c) Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

7. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
a) Postai úton a 1161 Budapest, József u. 18. címen
b) E-mail útján: parallel@parallel.hu
c) Telefon: 06 1 2733310

8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

9. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a későbbiekben felvenni a kapcsolatot az adott állásinterjúval és további állásajánlattal kapcsolatban.